Sıkça Sorulan Sorular

Uzaktan Takip Nedir?

Kompanzasyon panolarının Gprs aracılığıyla internet üzerinden tüm cihazların elektrik kullanımlarını toplam veya detaylı olacak şekilde takip edilmesidir. Farklı varyasyonlarla raporlama yapabilmeyi sağlayan uzaktan takip; kondansatör güç değerlerinin okunması,kondansatörlerin devreye alınıp çıkarılması, enerji ve tüketim değerlerinin arşivlenmesi ve raporlanması, kompanzasyon paneli sisteminde oluşabilecek arızaların tespiti (kondansatör bitmesi,kontaktör arızası vb), işlemlerine yönelik hazırlanmış bir okuma ve yönetim sistemidir. Bu sayede reaktif güç ceza bedelleri gibi olası durumların vereceği zararlarda ortadan kaldırılır.

Neden Uzaktan Takip Yaptırmalıyım?

Uzaktan takip sistemi günlük, anlık olarak değerleri takip etme imkanı sunar. Bu da istenen değerlerden sapma olursa anında tespit ve müdahale etme ve bu sayede de enerji tasarrufu sağlama imkanı sunar. Enerji takibi ile elektrik tüketiminden tasarruf elde eden şirketler, çevre dostu yaklaşımı ve enerji verimliliği politikalarıyla marka değerini de yükseltmiş olur. Ayrıca arızalar, yeni yükler, yük dengesizliği, malzeme yıpranması gibi sebeplerle sistemin dengesi bozulur ve firmalar reaktif ceza ödemek zorunda kalır. Belirlenen sınırlar aşıldığında haberdar olma imkanı sunan uzaktan takip sistemi ile reaktif ceza bedelini ortadan kaldırmak mümkündür.

Reaktif Ceza Bedeli Nedir?

Reaktif Ceza Bedeli, bir firmanın aktif elektrik hariç olarak, elektrik sisteminin şebekeden çektiği düzensiz güç sebebiyle ödediği bedeldir.

Reaktif Ceza Bedeli Nasıl Önlenir?

Uzaktan takip sistemi ile kompanzasyonun düzenli olarak takip edilir ve bu sayede reaktif oranların sınırlar içinde olup olmadığını kontrol edilerek reaktif ceza bedeli önlenebilir.

Dijital Enerji Yönetimi Nedir?

Dijital enerji yönetimi, artan maliyetlerle ve yasal gerekliliklerle başa çıkmak için çok önemlidir. Dijital enerji yönetimi, firmalara enerji tüketim verilerinin toplanması ve analizlerinin yapılmasını sağlar. Bu sayede firmalara doğru karar verebilmek için bir veri temeli oluşturmuş olur ve ardından enerji tüketimini azaltmak için bu bilgilere göre hareket etme imkanı sunar.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sisteminin Faydaları Nelerdir?

Enerjiden kaynaklanan masrafları, mevcut cihaz ve ekipmanların kullanımını kontrol altında tutar ve enerji tüketimini azaltma imkanı sunar. Bu sayede sağlayacağı enerji verimliliği ile  israftan kaynaklanan olumsuz çevre etkisini azaltır. Enerji tüketiminin izlenmesi yoluyla performans hakkında bilgi edinilmesini sağlar.

ISO 50001 Nedir?

Firmalar için enerji kayıplarını ve enerji maliyetlerini en aza indirmenin en etkin yolu enerjiyi verimli kullanmaktır. Bunları başarmak için en iyi yol sistematik bir yaklaşım sağlayan ISO 50001 enerji yönetim sistemidir.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi firmaların enerji verimliliği, kullanımı, tüketimi ve yoğunluğunu içeren enerji performansını geliştirmek için gerekli sistemleri ve prosesleri kurmalarına yardımcı olmaktır. Bu standardın uygulanması, enerjinin sistematik yönetimini, enerji maliyetlerinde, sera gazı emisyonlarında ve diğer çevre etkilerinde azalmaya yol açacaktır.